Marta Antonina Buchuta  690 663 007 , Sandra Ginter 607885890

Gabinet 1 Witnica ul. Sikorskiego 17    Gabinet 2 Kostrzyn n. Odrą ul. Kutrzeby13

NASZ ZESPÓŁ

 

Marta Antonina Buchuta

Psycholog, psychoterapeuta, psycholog dzieci i młodzieży, pedagog

68847910_1352874334868053_8705783492199317504_o.jpg

 

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza
w Poznaniu oraz pedagogiki na Uniwersytecie Szczecińskim

Kwalifikacje psychoterapeutyczne rozwija w  Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w  Poznaniu od 2014 roku, ukończyła Kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej  oraz zaawansowany kurs przychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin uzyskując kompleksowe przygotowanie w psychoterapii. Obecnie w trakcie cyklu certyfikacyjnego, swoją pracę poddaje reguralnej superwizji. 

Inne szkolenia wzbogacające warsztat psychoterapeutyczny:

•        Trening prowadzenia rozmów pomocowych,  Instytut Pomocy Profesjonalnej -30 godzin szkoleniowych 2016-2017

•        Kiedy lęk z przeciwnika staje się sprzymierzeńcem- 10 kroków w terapii lęku, Pracownia Pomocy Psychologicznej Ośrodek Szkoleniowy Spot 15 godzin dydaktycznych

•        Techniki Terapii Poznawczo – Behawioralnej Zastosowanie, praktyka, umiejętności, Centrum CBT Warszawa, 70 godzin dydaktycznych 2017-2018r.


•          O spotkaniu, które się narodzi - psychoterapia w leczeniu niepłodności, Polski Instytut Eriksonowski Łódź, 2018r., 15 godzin dydaktycznych

•        Najważniejsze jest to, co pomiędzy- moc relacji w psychoterapii, Instytut Pomocy Profesjonalnej Poznań, 2018r., 13 godzin dydaktycznych

Pracę z dziećmi i młodzieżą doskonali poprzez  min.: uzyskanie uprawnień terapeuty dzieci i młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu na Studium terapii dzieci i młodzieży, 2015-2016, 140 godzin dydaktycznych. Celem uczestnictwa było: poszerzenie wiedzy w zakresie metod diagnozy zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży oraz nabycie umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej oraz terapii dzieci i młodzieży w różnych podejściach terapeutycznych.

Inne szkolenia wzbogacające warsztat psychologa dzieci i młodzieży:

•        Budowanie kompetencji uzdrawiających opiekunów dzieci dotkniętych traumą, Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej Warszawa,18 godzin dydaktycznych

•        Jak pracować z nastolatkiem po traumie i stracie, Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej Warszawa, 6 godzin dydaktycznych

•         Problematyka wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci, Instytut Matki i Dziecka Warszawa, pod kierownictwem naukowym dr hab. Grażyny Kmity , 45 godzin dydaktycznych

•        Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, kurs uprawniający do diagnozowania rozwoju dzieci od 0 do 6 lat, Goleniów 26 godzin dydaktycznych

•         Duże kompendium wiedzy o terapii małego człowieka. Jak wspierać dzieci w wieku 3-12 lat w radzeniu sobie z trudnościami. Instytut Pomocy Profesjonalnej Poznań-48 godzin szkoleniowych

•        Przywiązanie prenatalne, stres a ciąża Fundacja "Przyjaciele Martynki", Seminarium prowadzone przez Dr Antonio Dellagiulia

•         Trauma, przywiązanie - teoria Porgesa, Fundacja "Przyjaciele Martynki" dr Giovanni Tagliavini

  • Pomiędzy chorobą psychiczną a zaburzeniami zachowania dzieci i młodzieży- diagnostyka i planowanie interwencji terapeutycznych. Dr n. med. Krzystof Szwajca, Gorzów Wlkp. 20 godzin dydaktycznych

 

Inne ważniejsze szkolenia:

•        Kurs Trenerski I stopnia w Fundacji " 11 muz" w Łodzi- 50 godzin dydaktycznych

Program Kursu oparty jest o standardy kwalifikacji zawodowych dla zawodu trenera wg Ministra Pracy i Polityki Społecznej- zdobyta wiedza przygotowuje do realizacji szkoleń, warsztatów i innych usług oraz produktów szkoleniowych.

•        Warsztaty kompetencji interpersonalnych i superwizji dla pracowników Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, Kraków

•        Porozumienie bez przemocy, z zakresu komunikacji interpersonalnej z wykorzystaniem koncepcji Nanviolent Comunication Marshalla Rosenberga, Zielona Góra – 20 godzin szkoleniowych

•        Znaczenie wsparcia rodzicielstwa zastępczego,Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Jesionka 6 godzin dydaktycznych

•        EEG Biofeedback, Irena Martynova , Fundacja Promyk Słońca Wrocław, 45 godzin dydaktycznych, Szkolenie I stopnia przygotowuje uczestników do prowadzenia terapii metodą EEG-Biofeedback, składa się z części teoretycznej i praktycznej.  01.2018

 

 

Doświadczenie w pracy zdobywała poprzez:

pracę w Miejskim Dom Kultury w Witnicy w  Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą. W Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp., pracując na stanowisku wcześniej pedagoga i psychologa.  Praca pozwalała jej doskonalić warsztat, na co dzień zajmowała się prowadzeniem badań diagnostycznych kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz dzieci zakwalifikowanych do adopcji, prowadziła szkolenia, współpracowała z rodzicami w zakresie opieki nad dzieckiem a  w szczególności w zakresie problemów wychowawczych i rozwojowych. Wpierała rodziny po adopcji, prowadziła terapię. Do jej zadań należało również wspieranie kobiet w ciąży, współpraca z sądami.

Obecnie pracuje również w Szkole Podstawowej w Kamieniu Wielkim w Szkole podstawowej nr 4 w Kostrzynie oraz w prowadzonym przez nią Centrum Psychologicznym „Dobre Miejsce”  jako psychoterapeuta, psycholog, psycholog dzieci i młodzieży, terapeuta metody EEG-Biofeedback. Współpracuję, żównież ze Żłobkiem Miejskim w formie konsultacji i szkoleń dla pracowników, wspracia oraz diagnostyki dzieci. 

 

 

 

 

Sandra Ginter

Psycholog, pedagog

225535485_875046393431592_2189199587380214159_n.jpg

Absolwentka Psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Dodatkowo ukończyła studia licencjackie z pedagogiki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach oświatowych i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Prowadzi konsultacje psychologiczne, zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe.

Pracuje zarówno z najmłodszymi, jak i nieco starszymi pacjentami nad rozwojem emocjonalnym, wspierając również sferę poznawczą.

Podczas terapii ważna jest dla niej atmosfera życzliwości i ciepła oraz wzajemne zaangażowanie – klienta, rodziców i jej. W pracy z małym klientem koncentruje się na jego mocnych stronach, zasobach, potrzebach i dotychczasowych osiągnięciach. Pozwala to na wzmocnienie własnego poczucia sprawczości oraz odnalezienie najlepszej strategii radzenia sobie z trudnościami. Ważny jest dla niej rozwój zawodowy, dlatego systematycznie wzbogaca swój warsztat uczestnicząc w specjalistycznych kursach i szkoleniach.

Praca z dziećmi:

-diagnoza oraz terapia,

-problemy emocjonalne,

-lęki, fobie,

-problemy szkolne,

-ADHD,

-uzależnienia cyfrowe;

-wsparcie dzieci w rozwodzie rodziców/żałobie

Praca z rodzicami:

- konsultacje wychowawcze dla rodziców/opiekunów;

- wzmacnianie kompetencji wychowawczych;